Arkipelet knytter sammen folk og steder gjennom god arkitektur.

Fra bolig til næring og offentlige bygg

I korte trekk
Nøkkeltall
Arkipelet har et ønske om å leve som vi lærer. Derfor har vi i Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS, valgt å redefinere vår visuelle identitet. Kvaliteten på arbeidet og menneskene bak er de samme.
15
partnere/ansatte
35
husdyr tilsammen
37
års drift
4
nasjonaliteter

Bli bedre kjent med oss