Bolig

Norheimsmarka Hageby

Odd Hansen AS
Nøkkelinformasjon
Kunde
Odd Hansen AS
Årstall
2022
Størrelse
60 boliger
m2
Tjenester
Arealplanlegging
,
Arkitektur
,
Annet
Foto: Line Møllerhaug
Beskrivelse

Tett på lokalsenter, skole og idrettsanlegg ligger Norheimsmarka, og består av 60 boliger i ulike størrelser og typologi. Bebyggelsen ligger rundt et felles uteområde med ulike møteplasser, og knytter seg på omkringliggende bebyggelse med gangveger og siktlinjer. De stramme rekkene med boliger blir utfordret med romdannende bygningselementer og en spennende fargebruk. Boligene blir individualisert, samtidig som helheten bevares i organiseringen, rytmen og stramheten.

Fellesområdet med gatetun, gangveger, lek og rom skaper store og små arenaer for sosialt felleskap, møter og aktivitet på menneskers premisser. Variasjon i beplantning, og materialbruk på bakken gir en myk og trivelig omgivelse.

The Solution

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Tegninger
No items found.