Næring

Sjøfartsbygget Østensjø og Hagland

Strandgaten 170 AS
Nøkkelinformasjon
Kunde
Strandgaten 170 AS
Årstall
2012
Størrelse
5000 m2
m2
Tjenester
Arkitektur
,
Restaurering
,
Rehabilitering
,
Annet
Beskrivelse

I et tett samarbeid med byantikvaren i Haugesund og tiltakshaverne ved rederiene Østensjø og Hagland ble Sjøfartsbygget til. De gamle eksisterende sjøhusene ble plukket omhyggelig ned og lagret, og alt gammelt treverk som kunne brukes ble benyttet i restaureringen. Hele underetasjen er støpt som vanntett konstruksjon og de ytterste 10 metrene av sjøhusene ble gjenreist på toppen av to etasjer parkeringskjeller. Gulvbordene var så slitt at de måtte erstattes, søylene var for korte når kontorene skulle tilpasses for dagens krav, og vinduene måtte fornyes. Bærebjelkene var imidlertid i god stand, og kunne brukes ved gjenoppbyggingen.

Alle vinduene i de gamle fasadene er laget som kittfals vinduer, spesialprodusert hos Vikeså Glass. Til alt treverket som er fornyet ble det brukt malmfuru, blant annet fra Røros. Mellom sjøhusene ble et gammelt gårdsrom bygget inn med glasstak og glassvegger, og huser i dag sittearealene i kantinen. Da håndverkerne begynte å rive i kjelleren, fant de en stor gammel peis med intakt pipeløp som ble restaurert. Det samme ble en gammel teglsteinsvegg som i dag står i inngangen til kontorlokalene.

The Solution

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Tegninger
No items found.