Næring

Sjøfartsdirektoratet

Totalentreprise med Statsbygg som bestiller
Nøkkelinformasjon
Kunde
Totalentreprise med Statsbygg som bestiller
Årstall
2008
Størrelse
10 000 m2
m2
Tjenester
Arkitektur
,
Annet
Foto: Paul Mannes
Beskrivelse

Bygget er et resultat av en totalentreprisekonkurranse og inneholder alle kontorer og tilhørende funksjoner for Sjøfartsdirektoratet. Byggets størrelse er brutt ned over seks etasjer der hovedinngang er lagt til 3. etasje med inngang fra Strandgaten. Fra det sentrale mottaket som er åpent over tre etasjer kommer en logisk til de forskjellige avdelingene og kontorene. På toppen av bygget ligger kantine og takterrasse.

Bygget er oppført i betongelementer og glassfasader i en modernistisk stil. Oppdelingen i en sokkeletasje og inndelingen i to forskutte bygg med et mellomliggende parti, gjør at størrelsen på bygget tilpasses den øvrige bebyggelsen langs kaifronten.

The Solution

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Tegninger
No items found.