Bolig

Skagen Brygge leiligheter

Kruse Smith Entreprenører AS
Nøkkelinformasjon
Kunde
Kruse Smith Entreprenører AS
Årstall
2006
Størrelse
8 leilighetsbygg
m2
Tjenester
Arkitektur
,
Annet
Beskrivelse

Skagen brygge på Hasseløy er basert på et ønske om å skape et trivelig boligområde, i et værutsatt område. Alle leilighetene har utsikt til sjø, utearealene er trafikksikre og primært forbeholdt fotgjengere. Bygningene består av en vestre og en østre bygningsrekke, og er langs øst gruppert to og to over felles garasjeanlegg.

Mot vest er bygningene lagt på tvers av kaifronten for å gi ly for vind og vær, samt gi gode lys- og utsiktsforhold for alle mot sundet. Mellom disse går en utvidet hovedgangveg med grøntanlegg, lekeplass, murer i naturstein, trapper, ramper og nivåer. Dette uteområdet er godt egnet til lek. Sentralt her ligger saltvannsbassenget med felles amfi og glasstak. Ytterst mot sundet er det en 6 meter bred havnepromenade. Bygningene er gitt et moderne formspråk i vedlikeholdsvennlige materialer. Første byggetrinn påbegynt 2006, andre i 2008 og siste i 2015.

The Solution

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Tegninger
No items found.