Næring

Smedasundet 91 & 92

Privat
Nøkkelinformasjon
Kunde
Privat
Årstall
Størrelse
m2
Tjenester
Arkitektur
,
Restaurering
,
Rehabilitering
,
Annet
Foto: Paul Mannes
Beskrivelse

Smedasundet 91 og 92 tilhører den mest sentrale og bevaringsverdige delen av indre kai i Haugesund. Smedasundet 92 er et av de opprinnelige byggene i fasaderekka, Smedasundet 91 er et infill- prosjekt på en ledig tomt.

Smedasundet 91 er et moderne bygg, men forsøkt tilpasset nabobebyggelse både i høyde, materialbruk og i detaljer. Det inneholder restaurant på kaiplan, resten var kontorarealer, nå hotell.

Vårt arbeid med Smedasundet 92 er en ren restaurering av fasaden. Teglsteinsfasaden ble oppmålt stein for stein, plukket ned og oppmurt i sin helhet. Innvendig ble bygget ombygget til hotell. Både Smedasundet 91 og 92 utgjør nå sammen en del av hotellet som opprinnelig kun var i hjørnebygget nord for disse.

The Solution

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Tegninger
No items found.