Offentlig

Tilbygg Rossabø Kirke

Haugesund Kirkelige Fellesråd
Nøkkelinformasjon
Kunde
Haugesund Kirkelige Fellesråd
Årstall
2021
Størrelse
m2
Tjenester
Arkitektur
,
Arbeidsplasseffektivisering
,
Rehabilitering
,
Materialkartlegging
,
Annet
Foto: Line Møllerhaug / Interiør: Glimt interiørarkitekter
Beskrivelse

Tilbygg til eksisterende kirke inneholdende kontorer, kirkestue, speiderlokaler og møterom.

Rossabø Kirke ble tegnet i 1972 av arkitektene Per Amund Riseng og Jan Stensrud. Kirken og tilhørende anlegg er i plasstøpt betong og et av Norges beste eksempler på stilarten brutalisme (rå betong). Riksantikvaren har listeført bygget som verneverdig. Arkitekt Riseng var med på utforming av tilbygget til kirken, tillagt en eksisterende del inneholdende grupperom, speider, samlingsrom (siloen) og kirkestue. Den nye delen er en naturlig forlengelse av denne, hvor den gamle fasaden er ivaretatt innvendig i den nye delen. Kontrasten mellom det nye og gamle er åpenbar, samtidig som det innvendig er brukt materialer med klar henvisning tilbake til byggeperioden.

The Solution

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Tegninger
No items found.