Offentlig

Udland Kirke

Kirkelig Fellesråd Haugesund
Nøkkelinformasjon
Kunde
Kirkelig Fellesråd Haugesund
Årstall
2002
Størrelse
1300 m2
m2
Tjenester
Arkitektur
,
Annet
Foto: Eirik Hustvedt
Beskrivelse

Udland kirke er en arbeidskirke, oppført i mur, tegl og stål. Bygget gjenspeiler det religiøse budskapet i sin utvendige symbolbruk. Det karakteristiske taket over kirkerommet og kirketorget har en sammenhengende, stigende bølgeform mot tårnet, som er båtformet.

Utvendig er bygget forblendet med teglstein kombinert med panel, mens kirkerommet er utvendig hvitpusset. Takflatene og kirketårnet er tekket med falsete, patinerte sinkplater, et arbeid som ble belønnet med Nordisk Platepris for Arkitekter for 2003, utdelt av Nordisk Blikkenslagermesterforbund. Innvendig fortsettes fasadens materialbruk med tegl, puss og innslag av lyst treverk. Lysspalten i himlingen, hvor indirekte lys fra tårnets store vindusflate mot syd, fremhever den nøkternt utsmykkede korveggen, og endrer det innvendige lyset og stemningen gjennom dagen.

The Solution

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Tegninger
No items found.